TEL (Viet Nam): 0251 3528 199

TEL (Japan): 0726451551

Chúng tôi đang hỗ trợ đội bóng rổ chuyên nghiệp Osaka Evessa!