Yêu cầu nhập nội dung

Yêu cầu để Ueno Ikko Công ty TNHH được chấp nhận từ đây.
Hãy chắc chắn nhập yêu cầu.

Loại yêu cầu  Bắt buộc


Nội dung yêu cầu  Bắt buộc
Cách liên hệ  Bắt buộc
Cá nhân của công ty hay cá nhân  Bắt buộc

Tên  Bắt buộc
Họ  Bắt buộc
Tên công ty của bạn (Vui lòng nhập công ty)
Tên bộ phận liên hệ của người phụ trách (Vui lòng nhập tên công ty)
Mã Zip (một nửa kích thước) 〒 
Địa chỉ
Số điện thoại (Mã vùng)
Fax (Mã vùng)
Email  Bắt buộc
Chúng tôi đang hỗ trợ đội bóng rổ chuyên nghiệp Osaka Evessa!